Ekonomi

Türkiye'nin Yeni Vergi Paketi: 226 Milyar TL'lik Gelir Bekleniyor

Türkiye, 226 milyar TL'lik yeni vergi paketiyle ekonomik dengeyi hedefliyor. Çok uluslu şirketler, gayrimenkul fonları, kripto varlıklar ve çeşitli sektörlere yönelik düzenlemelerle ek gelir sağlanacak. Paket, 2025'te yürürlüğe girecek ve kapsamlı vergi reformlarını içeriyor.

Türkiye'nin Yeni Vergi Paketi: 226 Milyar TL'lik Gelir Bekleniyor
14 Haziran 2024 - 13:48

Hükümet, 226 milyar TL'lik ek gelir beklediği yeni vergi paketini TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor. Paket, çok uluslu şirketlerden bireysel mükelleflere kadar geniş bir yelpazede vergi düzenlemeleri içeriyor ve 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek.

 

Çok Uluslu Şirketlere Yönelik Düzenlemeler

OECD ve BEPS projesi kapsamında yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euroyu aşan çok uluslu şirketler, düşük vergilendirilen ülkelerdeki şubelerine ek vergi ödeyecekler. Bu düzenleme, 2024 gelirlerine uygulanacak ve 2025 yılında beyanname ile yürürlüğe girecek. Tahmini gelir etkisi 40 milyar TL olacak.

 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Fonları

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Fonları’nın elde ettiği kazançlara asgari kurumlar vergisi getirilecek. Bu düzenlemenin 2025'te yürürlüğe girmesiyle 7,2 milyar TL ek gelir sağlanması bekleniyor.

 

Borsa ve Kripto Varlıklar

BIST'te işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan gelir vergisi istisnası kaldırılıyor. Kripto varlıkların alım-satım işlemlerine on binde 3 oranında işlem vergisi getirilecek. Bu düzenlemeyle yıllık 3,7 milyar TL gelir bekleniyor.

 

Asgari Kurumlar Vergisi

AB ve OECD ülkelerinde uygulanan asgari kurumlar vergisi Türkiye'de de uygulanacak. Bu vergi, kurum kazancının yüzde 10’u veya beyan edilen hasılatın yüzde 2’si üzerinden hesaplanacak. Yıllık 90 milyar TL ek gelir sağlanması öngörülüyor.

 

Asgari Gelir Vergisi

Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükelleflere asgari gelir vergisi getirilecek. Bu düzenlemenin 2025'te yürürlüğe girmesiyle yıllık 37,4 milyar TL gelir bekleniyor.

 

KÖİ'lere Vergi Artışı

Yap-işlet-devret projelerinden elde edilen kazançların vergisi yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacak. Bu düzenlemenin 557 milyon TL ek gelir getirmesi planlanıyor.

 

Aktifteki Madenlere Borsa Rayici

Altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenlerin borsa rayici ile değerlenmesi ve bu değerleme sonucu vergi alınması öngörülüyor. Bankacılık sisteminde kıymetli madenlere dayalı hesapların büyüklüğü 852 milyar TL olarak tahmin ediliyor.

 

İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası

Kurumların aktiflerinde iki yıldan fazla bulunan iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançların yüzde 75’i kurumlar vergisinden istisna tutulurken, bu oran yüzde 25’e indirilecek. Bu düzenlemenin 2024'te 15 milyar TL vergi etkisi yaratması bekleniyor.

 

Liman Vergi İstisnaları

Deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen hizmetlere uygulanan KDV istisnasının kapsamı daraltılacak. Bunun yıllık 5,4 milyar TL gelir etkisi olacağı tahmin ediliyor.

 

Madencilik ve Savunma Alımlarına Vergi

Altın, gümüş ve platin arama faaliyetlerine yapılan teslim ve hizmetler ile savunma alımlarına yönelik KDV istisnaları daraltılacak. Bu düzenlemenin toplamda 2,6 milyar TL ek gelir getirmesi öngörülüyor.

Hükümet, bu kapsamlı vergi reformlarıyla 2025 yılı itibarıyla bütçede önemli bir denge sağlamayı hedefliyor. Yeni düzenlemelerin ekonomiye olumlu etkiler yapması bekleniyor.

AYNI KATEGORİDE DAHA FAZLASI
TCMB'den İkinci El Araç Satışlarında Yeni FAST Uygulaması
Ekonomi

TCMB'den İkinci El Araç Satışlarında Yeni FAST Uygulaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci el araç satışlarında kullanılmak üzere yeni bir FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'ni devreye aldı. Bu hizmet ile işlemdeki taraflar için güvenli ödeme imkanı sunuluyor ve ilk aşamada 2 milyon TL'ye kadar limit uygulanacak.
İLİŞKİLİ MAKALELER
Çin'den İthal Araçlara %40 Ek Vergi Geliyor
Otomobil

Çin'den İthal Araçlara %40 Ek Vergi Geliyor

Türkiye, Çin'den ithal edilen araçlara %40 ek vergi getirdi. Bu yeni vergi, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarını etkileyecek ve 7 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Karar, yerli üretimi desteklemek ve ithalatı azaltmak amacıyla alındı.